Posted by: thewritingstudio | March 16, 2010

Fl-ahhar tal-mazzita ssib iz-zbiba

Fl-ahhar tal-mazzita ssib iz-zbiba

Kont qeghda l-Mellieha nistenna lil ommi twassalni bil-mutur li hu modern sabiex twassalni sas-Siggiewi.

Kien it-Tnejn fil-hamsa ta’ wara nofsinhar. Jiena u ommi ishna hobza u sikina ghax dejjem inkunu flimkien meta nohorgu kulhadd jarawna flimkien. Ommi hija generuza u qalba tajba.

Is-Siggiewi f’kemm trodd salib iltqajt m’ohti. Hija kienet marret is-Siggiewi biex tara n-nanna taghna. Shauna kienet qaltli “Se ninqata’ mill-art bil-ferh.”

Dan il-hanut li mort ghandu kien jismu JOHNNY’S ta’ l-annimali. F’habta u sabta mort gol-hanut halli naghzel xi annimal biex niehu mieghi sad-dar. Bdejt nistaqsi bejni u bejn ruhi ghax kien hemm hafna affarijiet biex naghzel.Fl-ahhar ghazilt qattus li jsejhulu Persjan.

Ommi kienet cemplitli biex tigi ghalija. Giet ommi u rkibt il-mutur u meta wasalna d-dar ma kontx nista’ nistenna biex niftah il-kaxxa u qbadt u ftahta. Il-qattus kien differenti u ghalhekk iddispjacini. Sewwa jghidu li fl-ahhar tal-mazzitta issib iz-zbiba!

By Emma Magro Year 6.2

Advertisements

Responses

  1. Well done

  2. Good job

  3. ghaw emma nice story

  4. storja kienet tajba imens.keep it up.

  5. prosit

  6. Good and interesting story.Keep it up


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: