Posted by: thewritingstudio | March 26, 2010

Fuq il-karozza tal-linja

“Bum! It-tajer infaqa’,” bdew jghidu n-nies.Ix-xufier waqaf u mar jiccekja x’gara. Kien tela’ fuq il-bankina u ghalhekk infaqa’ t-tajer.

            Ix-xufier ma kellux tajer iehor. Ix-xufier kien qal li diga t-tielet darba li  nfaqa’ t-tajer. Kellu msarnu f’saqajh ghax ma kellux tajer iehor.

            Il-gwardjan lokali gie. Staqsa  x’kien gara lix-xufier. Qal li rega’ nfaqa’ t-tajer. Il-gwardjan ra li kien hemm pompa tal-petrol,  x’kumbinazzjoni.

            Kien hemm ragel u mar igib tajer ghax ix-xufier ma setax imur hu. X’hin wasal  ix-xufier  qallu li wisq zghir. In-nies bdew jeqirdu! Ir-ragel wasal  u qallu ”dan l-ikbar li hemm”. Irrispondieh “Dan tajjeb!”

            Ix-xufier wahhal it-tajer. In-nies qalu “Ghall-erwieh.” Qalilhom ”Skuzawni!” Ix-xufier mar lejn triqtu.

Bum!  Rega’ t-tajer  wara siegha. In-nies qalu ”daqshekk! Issa ahna tlaqna l’hemm”. Ix-xufier qal ”anke jien… ghax ilek taghtini nkwiet minn mindu bdejt insuqek!”

 Minn: Clare Cutajar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: