Posted by: thewritingstudio | April 9, 2010

Il-Kelba Tieghi

 

Il-kelba kien jisimha Sheila. Hija kelba tal-labrador allura l-kulur taghha huwa isfar. Ghandha sentejn u kien gabielhi il-papa. Kien xtraha minn fuq il-monti.

Tghidx kemm fraht meta rajtha l-ewwel darba. Kien qisha ballun suf. Kienet go kaxxa tal-kartun u kif ratni bdiet toghla mieghi. Jien waqajtt mal-art u bdiet tigbidli xaghri.

Kont naghtiha tiekol dry food u tixrob l-ilma.Tgidx kemm konna nigru wara xulxin u ommi tghidx kemm kienet tghajjat u tghid li ha nkissrulha kull m’ hemm. Xi kultant, Sheila kienet tispicca tgerrem xi zarbuna t’ ommi. Bil-lejl kienet tigi torqod fil-kamra tieghi fuq tapit apposta.

 

Ta’ spiss kont nohodha xi passiggata u peress li kienet tobdini hafna lanqas kont inlibbsilha cinga. Kienet tghum daqs huta u ghalhekk kont nohodha l-Ghadira ta’ spiss. Il-kelba kellha vizzju ikrah li tiekol ir-ramel. Ma nafx jekk hux tajjeb ghall-ikel imam jien ma kontx inhalliha tieklu.

Din il-kelba nibqa’ niftakarha hajti kollha u nixtieq li xi garba jkolli kelba ohra bhala.

Kimberley Psaila 6.1

Advertisements

Responses

  1. Proset Kim! Storja vera sabiha

  2. Storja sabiha hafna.Prosit.

  3. Storja tajba hafna. Kemm nixtieq ghandi kelba bhal Sheila.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: